سهم سازمان دانش آموزی را در ریل گذاری آموزش و پرورش تبیین کنیم

دوشنبه 10 دی 1397 – 17:21

بحری زاده

تهران (نود و هشت پست) – مشاور فرهنگی معاون وزیر آموزش و پرورش بر تبیین سهم سازمان دانش آموزی در ریل گذاری آموزش و پرورش تاکید کرد.

اسماعیل بحری زاده در دومین روز از نشست هم‌اندیشی مدیران ستاد و استانی سازمان دانش‌آموزی گفت: «هیچ برنامه‌ای در سال ۹۸ بودجه نمی‌گیرد مگر اینکه در زیرنظام سند تحول بنیادین مطرح شده باشد.»

او ادامه داد: «لازم بود برای اجرایی کردن سند تحول بنیادین مدلی ارایه شود که این موضوع به مدل اجرا گداشته شده است.»

بحری زاده گفت: «ریل‌گذاری فصل جدیدی در آموزش و پرورش در حال تبیین است باید سهم سازمان دانش‌آموزی در این ریل‌گذاری تعریف شود.»

مشاور فرهنگی معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: «مطالبه مقام معظم رهبری این است که سند تحول بنیادین اجرا شود درباره اجرایی کردن این سند ۳ دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مهم این است که سند را باید به برنامه عملیاتی ترجمه کنیم.»

او ادامه داد: «سند تحول بنیادین ۲۳ هدف عملیاتی و ۱۳۱ راهکار تعریف شده دارد و برای عملیاتی شدن این راهکارها ۶ زیرنظام تعریف شده است.»

سایت جدید سازمان دانش آموزی تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود

سید هادی دلبری در این نشست گفت: «دستورالعمل پایگاه تغذیه سلامت با امضای وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها ارسال شده است.»

معاون نظارت و هماهنگی سازمان دانش‌آموزی ادامه داد: «سایت جدید سازمان دانش‌آموزی تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود و فعالیت خود را آغاز می‌کند.»

دلبری افزود: «برای رصد فعالیت‌های استانی تیم‌های ارزشیابی ارسال می‌کنیم و بحث بوفه‌های مدارس و جذب نیرو و ‌موارد دیگر را رصد خواهیم کرد.»