وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری قوانینش و داد خواهی در آن به چه صورتی است توسط امید ابولحسنی ۴ ماه قبل ۱ دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند. طبق ماده ۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است. از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.

اما از آنجا که در کشور ما دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده های ورودی روبه رو است بی تردید دیوان عدالت اداری نیز از این امر مستثنا نبوده و تعدد پرونده ها و شکایت ها باعث کندی در روند رسیدگی شده و البته درصد خطا نیز ممکن است بالاتر رود. در همین زمینه با حجت الاسلام رحیم باقری زیاری، معاونت قضایی دیوان عدالت اداری، به گفت و گو نشستیم. یکی از مسائل مورد گلایه مراجعان به دیوان عدالت اداری مربوط به طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده هاست. آیا برای پیشگیری و تسریع در این امر برنامه ای دارید؟ دیوان عدالت اداری با شکایت ها و پرونده های فراوانی از سوی دستگاه های اداری و اجرایی روبه رو بوده که همین تعدد سبب شده زمان رسیدگی ها نیز طولانی شود. برای حل این مشکل نیز ابتدا باید ورودی پرونده ها و شکایت ها به دیوان را با پیشگیری کنترل کنیم. این امر نیازمند همکاری، همدلی و هماهنگی دستگاه های اداری و اجرایی کشور است. پیشنهاد ما به این دستگاه ها نیز پیش بینی سازو کاری برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و مشکلات در درون دستگاه است. به عبارت دیگر از دستگاه ها خواسته ایم با راه اندازی یک واحد ویژه رسیدگی به شکایت ها، نظام پاسخگویی را در دستگاه های اداری و اجرایی تشکیل دهند تا افراد تقاضاهایشان را نخست در مراجع خودش مطرح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلاتشان حل نشد و احساس حق کردند در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به نظر می رسد با این روش می توان تا حدودی پرونده های ورودی به دیوان را کاهش داد. اما در حال حاضر و تا زمانی که این سازو کار در دستگاه های اداری و اجرایی ایجاد نشده و نظام های اداری، خود را ملزم به پاسخگویی ندانند، ما نیز با شرایط موجود مجبوریم شکایت ها را بپذیریم و رسیدگی کنیم.