حدود ۲ میلیون نفر در مراکز اسکان فرهنگیان اسکان نوروزی داشته‌اند

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیوز داد

سه‌شنبه 6 فروردین 1398 – 18:34

گودرز کریمی فر

تهران (نود و هشت پست) – مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیوز داد تا کنون 6 میلیون 126هزار و 723 نفر روز مسافر در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش شده‌اند.

به گزارش مرکز ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، گودرز کریمی‌فر گفت: «پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان سراسرکشور تا پایان روز دوشنبه پنجم فروردین ماه 98 ، 6 میلیون126هزار و723 نفر روز بوده است.»

به گفته او تاکنون 2 میلیون 153هزار و817 نفر در قالب 598هزار و 276 خانوار دراین مراکز اسکان یافته‌اند و بیشترین آمار پذیرش به ترتیب فراوانی به استان‌های اصفهان ، فارس، خراسان رضوی ، هرمزگان و خوزستان اختصاص یافته است.