جمع آوری و ارسال اقلام بهداشتی و خوراکی از سوی آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز به مناطق سیل زده الهایی


به همت مدیریت و نیروهای ستادی آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز اقلام بهداشتی و خوراکی جمع آوری و به مناطق سیل زده شهر الهایی ارسال شد.