خودنمایی فولکس واگن ها در شیراز


شیراز_(نود و هشت پست) هفتمین گردهمایی خودروهای کلاسیک فولکس به مناسبت روز فولکس واگن ایران در شیراز برگزار شد .