معارفه رییس جدید سازمان بسیج ورزشکاران مازندران


ساری (نود و هشت پست) – حسن افشار به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربلای مازندران منصوب و معارفه شد.