مسابقات گلایدر دانش‌آموزان پسر شهرستان بوشهر


مسابقات گلایدر دانش‌آموزان پسر شهرستان بوشهر در دبستان معینی برگزار شد.