زرافه تنها زیر آکاسیا در عکس روز نشنال جئوگرافیک

دوشنبه 24 دی 1397 – 22:00

نشنال جئوگرافیک

تهران (نود و هشت پست) – عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک زرافه تنها را در سایه یک درخت آکاسیا در پارک ملی سرنگتی تانزانیا نشان می‌دهد. درختان آکاسیا وعده‌های غذایی مورد علاقه زرافه را فراهم می‌کند. البته زبان و گردن بلند این حیوانات به آنها کمک می‌کند تا از برگ هایی بهره‌مند شوند که هیچ حیوان دیگری نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند.