راهپیمایی 22 بهمن در شهرری


حضور مردم متدین ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر شکوه انقلاب را به رخ جهانیان کشید.