راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر ساری


ساری (نود و هشت پست) – مردم شهر ساری امروز همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضور یافتند.