حضور پر شور مردم شهرستان فیروزکوه در راهپیمایی 22 بهمن

مردم شهرستان فیروزکوه در هوای سرد فصل زمستان با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه مشت محکمی بر دهان آمریکا و بیگانگان کوبیدند.